Home

Welkom op de website van onze praktijk.

Veel problemen komen en gaan in het leven van een kind of een jongere. De één wat groter en de andere kleiner. Meestal gaan ze zonder al te veel inmenging van anderen vanzelf weer voorbij of het kind groeit er overheen.

Soms echter gaat het niet vanzelf, helpt alleen een goed gesprek niet meer en is hulp van buitenaf nodig.....

Vaak denken ouders of kinderen dan dat ze gefaald hebben. Ze kunnen het immers niet zelf oplossen? Maar er zijn soms omstandigheden waardoor de dingen lopen zoals ze lopen. Alle partijen handelen vaak intuïtief vanuit goede bedoelingen en intenties.

Regelmatig spelen er bij problemen meerdere factoren een rol. Vaak is er sprake van een wisselwerking tussen het kind en de ouder of tussen het kind en zijn omgeving.   

De Pedagogische Praktijk Tiel (PPT) kan professionele hulp op maat bieden. Hiertoe proberen wij de oorzaken van de problemen te achterhalen en aan te pakken.