Werkwijze

Sinds 2015 valt de GGZ onder de gemeente

De jeugdzorg is ondergebracht bij de gemeente. De gemeente waarin het kind of de jongere tot 18 jaar woont, is vanaf nu verantwoordelijk voor de zorg. Dit betekent dat de kosten van de zorg niet meer door uw zorgverzekeraar, maar door de gemeente waarin u woont zullen worden vergoed. Wanneer de jongere in 2017 18 jaar wordt, valt de zorg weer wel onder de zorgverzekeraar.

De verwijzingen worden gedaan door de huisarts, schoolarts, maatschappelijk werk, praktijkondersteuner GGZ of wijk- en kernteams.

Afhankelijk van de zwaarte van de problemen worden kinderen en jongeren doorverwezen voor een van de volgende producten:

  1. Basis GGZ kort:                 295 minuten diagnostiek/behandeling
  2. Basis GGZ middel:             495 minuten diagnostiek/behandeling
  3. Basis GGZ intensief:          750 minuten diagnostiek/behandeling
  4. Basis GGZ extra intensief: 1000 minuten diagnostiek/behandeling

Sinds 1 april 2017 kunt u ook bij onze praktijk terecht voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie bij basisschoolkinderen vanaf 7 jaar.

In bovenstaande producten zijn alle handelingen (persoonlijke contacten, telefonische contacten, email contacten, verslaglegging) inbegrepen.

De kosten van onze zorg zijn gerelateerd aan het product waarvoor u bent doorverwezen.

In overleg met de ouders en het kind/de jongere wordt het traject van screening, onderzoek en/of behandeling uitgestippeld.