Als u klachten heeft

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons persoonlijk bespreken. Het is beter om de dingen eerlijk te benoemen, daar dit anders de behandeling niet bevordert. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met ons op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over uw therapie of behandeling dan kunt u contact opnemen met onze beroepsvereniging de NVO, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. 

NVO-bureau
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
Telefoon:      030 - 232 24 07
E-mail: secretariaat@nvo.nl