Tarieven

Psychologische zorg

Door de huisarts, schoolarts, praktijkondersteuner, maatschappelijk werker of het wijkteam kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar worden doorverwezen voor de Generalistische Basis GGZ. De kosten worden vergoed door de gemeente.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.