Kinderen en jeugdigen

Als een kind of jongere naar de praktijk komt, gebeurt dat eigenlijk altijd in overleg met de ouders of verzorgers. Als een kind jonger is dan 12 jaar, worden de ouders nauw bij de behandeling betrokken en vindt er regelmatig een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. De ouders zijn dan bevoegd om beslissingen te nemen met betrekking tot de behandeling.

Als de leeftijd van het kind tussen 12 en 16 jaar ligt, weegt de mening van ouders en kind even zwaar. Ook dan vindt er regelmatig een evaluatie van de behandeling plaats. Belangrijk is wel te vermelden dat de jongere recht heeft op privacy. Als hij/zij verzoekt om bepaalde zaken niet met anderen te bespreken, wordt dit zoveel mogelijk gerespecteerd. 

Vanaf 16 jaar neemt een cliënt zelf beslissingen. De ouders worden uitsluitend dán bij de behandeling betrokken, als de jongere daarmee akkoord gaat. In de praktijk betekent dit vaak dat de ouders toch wel regelmatig van de vorderingen op de hoogte worden gesteld.