Hoe lang kan therapie duren?

Wij zullen in het begin de vermoedelijke duur van de behandeling met u bespreken. Sommige behandelingen (sociale vaardigheidstrainingen, (faal-)angsttrainingen, Vriendenprogramma, Je bibbers de baas, Dyslexie de baas) worden volgens een bepaald protocol gedaan en daarvan staat het aantal sessies al redelijk vast. Dit geldt echter niet voor alle behandelingen.

Veel hangt ook af van de inzet van het kind of de jongere zelf. Als deze ook thuis en/of op school bewust het geleerde in praktijk gaat brengen, zal de behandeling minder lang hoeven te duren, dan wanneer er thuis niets mee wordt gedaan. In de loop van de behandeling kan dan blijken, dat het nodig is om langer door te gaan. Een behandeling kan echter ook korter zijn dan verwacht.

De duur van behandeling varieert over het algemeen van een maand tot meerdere maanden. Dit is ook afhankelijk van de frequentie waarin de behandelingen plaatsvinden.