Hoe verloopt een behandeling?

Kennismaking en intakegesprek

Voor de behandeling of therapie van start kan gaan, moet eerst duidelijk zijn wat er aan de hand is. U krijgt daarom een uitnodiging voor een intakegesprek. In het intakegesprek wordt ingeschat of u aan het goede adres bent en of onze mogelijkheden voor u toereikend zijn. Tijdens dit gesprek zullen wij proberen de problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wij zullen u en uw kind vragen stellen over de huidige situatie, de schoolvorderingen, hobby's, contacten met andere kinderen. Van belang is ook de voorgeschiedenis. Wat heeft het kind zoal meegemaakt, hoe is zijn/haar leven tot nu toe verlopen; wat ervaart u als als ouder als positief en wat als negatief; wat ervaart het kind of de jongere zelf als positief en wat als negatief?

Er zal u verder gevraagd worden om een of meer vragenlijsten in te vullen, om klachten en problemen te verduidelijken. Ook zullen wij u vragen wat u als ouder tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen, wat het kind zelf al heeft gedaan en verder welke ideeën u of uw kind heeft over het veranderen van de huidige situatie. Op basis van deze gegevens zullen wij een (voorlopige) diagnose stellen.

Uw persoonlijke situatie

Wij maken ook een inschatting van de draag- en veerkracht van het kind en van zijn/haar persoonlijke omstandigheden om te beoordelen of behandeling, en zo ja welke specifieke vorm, een passende vorm van hulp is. Een behandeling kan heftige gevoelens losmaken en angst of spanningen met zich meebrengen. Dat moet het kind aankunnen. Als iemand in zijn privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan behandeling op dat moment even te heftig zijn. Het winnen van het vertrouwen van het kind of de jongere is dan een eerste vereiste. Soms ook kan het beter zijn, dat een behandeling nog even wordt uitgesteld.

Advies voor therapie

Aan het eind van het intakegesprek zullen wij de mogelijkheden met u en uw kind bespreken en u een voorstel doen voor een bepaald traject.

Het kan zijn dat wij eerst voorstellen nader onderzoek te verrichten naar de oorzaak van de problemen. Wij noemen dit een psychologisch of diagnostisch onderzoek. Uit dit onderzoek kan een aanbeveling worden gedaan voor een bepaalde behandeling, welke in onze praktijk, maar ook elders, kan plaatsvinden.

Soms is onderzoek echter niet nodig en kunnen we direct een voorstel voor behandeling doen. Wij zullen u ook in grote lijnen uitleggen wat de behandeling inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u beslissen of de behandeling u iets lijkt. Het is verstandig om er rustig over na te denken, voor u een beslissing neemt. Misschien wilt u meer weten over de voorgestelde behandeling en heeft u nog vragen.