Praktijkinformatie

De Pedagogische Praktijk Tiel biedt pedagogische en psychologische hulpverlening bij emotionele, gedrags- en leerproblemen van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen.

Onze praktijk wordt beheerd door een orthopedagoog, geregistreerd als orthopedagoog generalist. Daarnaast is zij ook geregistreerd als EMDR therapeut en Cogmed coach.

Verder hebben we elk jaar een stagiaire Pedagogische Wetenschappen of Psychologie.

De praktijk werkt samen met collegae uit diverse psychologen- en orthopedagogenpraktijken uit de regio Rivierenland. Deze samenwerking vindt plaats binnen de Vereniging PsyZorg Rivierenland.

Meer informatie over deze vereniging vindt u op www.psyzorgrivierenland.nl  

Emmy Bucher is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienr. 120002804. Zie www.skjeugd.nl

Daarnaast is ze ingeschreven bij het RBCZ-register als Kinder- en Jongerentherapeut, onder registratienr. 180244R

Binnen het Eerstelijnscentrum maakt Emmy ook deel uit van het Kindexpertisecentrum, kortweg KEC genoemd.