Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Kan ik mij of mijn kind direct bij u aanmelden?

   U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze praktijk. Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben we altijd een verwijsbrief nodig.

  • Worden uw diensten door mijn zorgverzekeraar of gemeente vergoed?

   Sinds 2015 valt de Jeugdzorg onder de gemeente. Dit betekent dat de kosten voor diagnostiek en behandeling van 0 tot 18 jarigen niet meer worden vergoed door uw zorgverzekeraar, maar door de gemeente waarin u woont, mits onze praktijk door deze gemeente is gecontracteerd.

   Onze praktijk heeft contracten met de volgende gemeenten:

   Tiel, Buren, Geldermalsen, Culemborg, Neerijnen, Nederbetuwe en West Maas en Waal.  

  • Wat moet ik meenemen voor het intakegesprek?

   Het is handig om voor het intakegesprek de verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts en/of consultatiebureau-arts mee te nemen. Verder is een ID-kaart nodig om het BSN-nummer en de geboortedatum te verifieren.

   Als het intakegesprek mogelijke dyslexie betreft, dan is het belangrijk om alle schoolgegegevens mee te nemen, zoals een uitdraai van het leerlingvolgsysteem, rapporten, rapportage van RT en evt. eerder gedaan onderzoek.