Praktijkfolder

Praktijkfolder Pedagogische Praktijk Tiel (PPTiel)


Pedagogische Praktijk Tiel (PPTiel)

ECT Tiel, Dodewaardlaan 5.08
4006 EA Tiel
Telefoon: 0344-663310

:

KvK-nummer: 11046789

pptiel.praktijkinfo.nl


Praktijkinformatie

De Pedagogische Praktijk Tiel biedt pedagogische en psychologische hulpverlening bij emotionele, gedrags- en leerproblemen van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen.

Onze praktijk wordt beheerd door een orthopedagoog, geregistreerd als orthopedagoog generalist. Daarnaast is zij ook geregistreerd als EMDR therapeut en Cogmed coach.

Verder hebben we elk jaar een stagiaire Pedagogische Wetenschappen of Psychologie.

De praktijk werkt samen met collegae uit diverse psychologen- en orthopedagogenpraktijken uit de regio Rivierenland. Deze samenwerking vindt plaats binnen de Vereniging PsyZorg Rivierenland.

Meer informatie over deze vereniging vindt u op www.psyzorgrivierenland.nl  

Emmy Bucher is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienr. 120002804. Zie www.skjeugd.nl

Daarnaast is ze ingeschreven bij het RBCZ-register als Kinder- en Jongerentherapeut, onder registratienr. 180244R

Binnen het Eerstelijnscentrum maakt Emmy ook deel uit van het Kindexpertisecentrum, kortweg KEC genoemd.

 

 

 

 

Aanmelden

Een aanmelding bij onze praktijk is mogelijk na verwijzing door de huisarts, maatschappelijk werk, schoolarts, praktijkondersteuner GGZ, of het wijkteam, maar u kunt natuurlijk ook op eigen initiatief een afspraak maken.

U kunt de praktijk telefonisch bereiken op telefoonnummer 0344-663310 of u kunt via deze website een e-mail sturen.

Wanneer zoekt u hulp voor uw problemen?

Wie verdriet heeft en troost zoekt, onzeker of somber is kan meestal bij zijn/haar vader of moeder terecht, bij een ander familielid, of bij een goede vriend of vriendin. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter.

De orthopedagoog komt in beeld als het niet mogelijk lijkt om de problemen van het kind of de jongere binnen het gezin, op school of met behulp van vrienden op te lossen. Het is vaak niet verstandig het hulp zoeken lang uit te stellen. Juist als u er vroeg bij bent, kan een orthopedagoog u en uw kind snel en effectief hulp bieden. Hoe later hulp wordt gezocht, hoe groter de problemen kunnen worden.

Een greep uit mogelijke problemen waarvoor u zich bij ons kunt aanmelden:

 • je hebt iets naars meegemaakt en lijkt er maar niet overheen te kunnen komen
 • je wordt voortdurend gepest op school
 • je kunt je niet goed concentreren en wordt snel afgeleid
 • je wordt snel boos en agressief
 • je bent bang niet geaccepteerd te worden
 • je vindt jezelf niets waard
 • je hebt last van faalangst
 • je weet niet goed hoe je met anderen om moet gaan
 • je bent vaak verdrietig of somber
 • je hebt moeite met lezen, schrijven, taal of rekenen
 • je denkt dat je dyslexie of dyscalculie hebt
 • je weet niet welke studie je kunt gaan doen