Behandelinformatie

oudertraining: Opvoeding van pubers met ADHD

Deze oudertraining heeft als doel om de ouders (of opvoeders) vaardiger te maken in het omgaan met de problemen die gerelateerd zijn aan de puberteit en ADHD. Het doel is om de ouders meer zicht te laten krijgen op de verschillende factoren die van invloed zijn op het gedrag. Daarnaast worden de ouders vaardiger gemaakt om samen met de jongere problemen op te lossen.

De ouders leren in deze training om enerzijds tegemoet te komen aan de wensen van de jongere, en anderzijds de regels en grenzen aan te passen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongere. Er worden vaardigheden aangeleerd waarmee allerlei praktische opvoedingsproblemen kunnen worden opgelost en waarmee ze conflictsitutaies kunnen hanteren.

Ook leren ouders om te gaan met emotionele pronlemen zoals woede en angst die vaak een praktische zakelijke oplossing in de weg staan.

De eerste trainingen zullen sterk sturend zijn, waarbij ouders opdrachten krijgen om thuis te te passen. Later zal de begeleiding meer ondersteunend en begeleidend worden. De grootte van de groep is maximaal 4 tot 6 ouderparen.

Doelgroep:

Ouders of verzorgers van pubers met de diagnose ADHD in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar oud.

Contra-indicaties:

De jongere is jonger dan 12 jaar

De jongere is ouder dan 16 jaar

De jongere heeft een verstandelijke beperking

Aantal bijeenkomsten:

10 bijeenkomsten

groepstraining mindfulness voor kinderen en jongeren

Mindfulnesstrainingen voor kinderen van 8 tot 12 jaar en voor jongeren van 13 -23 jaar.


In de praktijk bieden we sinds kort mindfulnesstrainingen aan voor kinderen en jongeren.

Bij mindfulness staat het vermogen om ergens aandacht aan te geven centraal. Dit is belangrijk om kennis op te doen en om je te kunnen ontwikkelen. De aandachtsfuncties van kinderen staan in onze maatschappij voortdurend onder druk. Kinderen ontvangen een continue stroom van berichten en informatie via telefoon, Tablet, computer en tv. Het wordt steeds moeilijker om hun aandacht ergens langdurig bij te houden. Ook kan de grote stroom aan informatie emotioneel belastend zijn voor kinderen en jongeren. Ze kunnen zich zorgen gaan maken en deze zorgen kunnen hen afleiden van zaken die er toe doen.

Kinderen en jongeren benoemen vaak dat ze 'een vol hoofd' hebben en spanning in hun lijf, net als volwassenen. Ze moeten van alles, kunnen zich niet goed concentreren en zijn moe. Vaak staan de agenda's van kinderen en jongeren namelijk vol met leuke dingen, maar dit kan ook best stressvol voor ze zijn. In deze drukke wereld hebben ze minder kans om stil te staan bij zichzelf: bij hun lijf, hun ademhaling en hun binnenwereld of hun ervaringen die ze via de zintuigen opdoen.

Een minderfulnesstraining kan hierin wat evenwicht brengen.

Mindfulnesstrainingen zijn oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, maar inmiddels zijn er ook aanwijzingen dat het kinderen helpt bij het verminderen van angst en somberheid, verbeteren van aandacht en concentratie, verminderen van probleemgedrag, vergroten van zelfcontrole, het verbeteren van de slaap en versterken van het zelfvertrouwen.

Kinderen


Door middel van aandachts-, concentratie-, bewegings-  en speloefeningen leren kinderen dieper te kijken naar zichzelf en naar wat er zich allemaal afspeelt in hun lichaam, hun ademhaling, naar wat ze waarnemen met hun zintuigen en wat hun brein er vervolgens mee doet. De oefeningen zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van het kind. Ze zijn korter, concreter, speelser en gevarieerder. Ze leren aandacht te hebben voor wat er ieder moment gebeurt en het effect zou kunnen zijn dat ze hun leven intenser en met meer plezier beleven.

Jongeren


In de adolescentie treden er veel veranderingen op in de hormoonhuishouding en er ontstaan grote veranderingen in de structuur en het functioneren van het brein. Dit maakt jongeren meer kwetsbaar voor stress en er bestaat een groter risico op het ontwikkelen van problemen in omgang met emoties en het executief functioneren.

Mindfulness helpt ze om deze periode beter door te lopen. Ze ontwikkelen een gezond gevoel van controle over hun emoties en gedrag en het vermogen om gezonde keuzes te maken. Ze leren wie ze werkelijk zijn en op deze manier leren ze ook dat ze hun toekomstig functioneren positief kunnen vormgeven. 

Reactie meisje van 14 jaar:

Sinds ik de Mindfullness training gevolgd heb bij Emmy Bucher voel ik mezelf veel minder gestrest.  Vroeger kon ik me bijvoorbeeld echt druk maken wanneer ik een toets had, maar door de training weet ik precies hoe ik deze piekeraanvallen voorbij kan laten gaan en voel ik me een stuk relaxter. De begeleiding door Emmy vond ik echt heel fijn. Zij zorgt ervoor dat je je meteen op je gemak voelt. Ik zou deze training echt iedereen aan willen raden!

 

EMDR

 

EMDR nu ook bij kinderen bewezen effectief  

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een effectieve therapie bij een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS). Op het Europese EMDR-congres, in Edinburg, werden de nieuwste inzichten gedeeld.  Liesbeth Mevissen, klinisch psycholoog bij Accare in Deventer, gaf er twee presentaties.

EMDR bij kinderen met een verstandelijke beperking

PTSS komt veel voor bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Bij Accare in Deventer wordt het effect van EMDR bij deze doelgroep onderzocht. Liesbeth presenteerde de eerste – veelbelovende – resultaten en vertelde over het nieuwe instrument  dat zij ontwikkelt om trauma bij verstandelijk beperkte kinderen en jongeren te diagnosticeren. Het is van groot belang dat trauma zo vroeg mogelijk wordt herkend en behandeld, betoogde zij. Niet alleen omdat het welbevinden van alle betrokkenen, kind zelf maar ook ouders of verzorgers, enorm toeneemt, maar ook omdat er minder ondersteuning en medicatie nodig zijn en omdat uithuisplaatsing soms voorkomen kan worden. Trauma-behandeling levert dus kostenbesparing op.

EMDR bij verslaving, angst en psychose

Belangwekkende presentaties werden daarnaast gegeven over nieuwe toepassingsgebieden voor EMDR, bijvoorbeeld bij allerlei vormen van verslavings, bij diverse angststoornissen en psychose.  Psychose werd tot nu toe gezien als een contra-indicatie voor traumabehandeling, terwijl bij veel psychotische mensen juist sprake is van trauma in de voorgeschiedenis. Omvangrijk  Nederlands psychose-onderzoek laat zien dat traumabehandeling bij deze doelgroep veilig is en effectief.

Evidence based

Uit Nederlands onderzoek is verder naar voren gekomen dat zowel schrijftherapie als EMDR bij normaal begaafde kinderen met PTSS effectief is. Voor EMDR zijn significant minder sessies nodig.

Hiermee is nu niet meer alleen voor volwassenen maar ook voor kinderen het hoogste niveau van evidence base geleverd  voor het effect van EMDR bij PTSS. De behandeling van het kind blijkt bovendien een positief effect te hebben op de psychische gezondheid van de ouders.

Bron: accare.nl 

 

 

Cogmed werkgeheugentraining

 informatie gegeven door Pearson

Dit is een wetenschappelijk bewezen programma voor het verbeteren van de concentratie

Cogmed Werkgeheugen Training is een trainingsprogramma dat men thuis kan volgen. Het helpt mensen hun concentratievermogen te verbeteren en vergroot het zogenaamde ‘werkgeheugen’. Wetenschappelijk bewezen resultaten geven aan dat na deze training, gebruikers hun concentratievermogen sterk hebben verbeterd, betere controle hebben over impulsief gedrag en beter gebruik kunnen maken van complexe vaardigheden om te kunnen redeneren. Uiteindelijk kunnen betere schoolresultaten worden behaald, vooral wat betreft rekenen en lezen.

Het Werkgeheugen Trainingsprogramma:

- heeft tot doel het concentratievermogen te verbeteren- is wetenschappelijk bewezen- duurt 5 weken lang- wordt gevolgd onder begeleiding van een coach- kan thuis worden gevolgd met telefonische assistentie- is in 80% van de gevallen effectief

Wat is het werkgeheugen?

Elke dag gebruik je het werkgeheugen. Het werkgeheugen is het vermogen om informatie voor korte tijd in je hersens op te slaan, je te concentreren op een handeling en te onthouden wat je na die handeling moet doen. Als het werkgeheugen onvoldoende functioneert, is het moeilijk om te focussen, in het voren te denken, instructies te onthouden, activiteiten te starten en deze te stoppen. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat een onvoldoende functioneren van het werkgeheugen vaak leidt tot problemen met begrijpend lezen en rekenen.

 

Tekenen van een niet goed functionerend werkgeheugen

- concentratieproblemen

- snel afgeleid

- moeilijkheden bij het beginnen en stoppen van een handeling

- vergeten van instructies

 

Verbetering van het werkgeheugen kan leiden tot betere schoolprestaties

De meeste mensen met een concentratieprobleem hebben ook een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het is wetenschappelijk bewezen dat ons trainingsprogramma het vermogen van het werkgeheugen vergroot. Evaluaties na de training geven aan dat het kinderen helpt om beter te presteren op school en volwassenen beter te presteren op de werkvloer.

Belangrijkste voordelen van het programma

- verbeterd vermogen om te concentreren

- verbeterde controle over impulsief gedrag

- verbeterd vermogen om te redeneren

- verbeterde resultaten op school of op de werkvloer

 

Cogmed Werkgeheugen Training (5 weken)

Cogmed Werkgeheugen Training is ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar met een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het is een softwareprogramma voor op de computer onder begeleiding van een gekwalificeerde Cogmed coach. De training kan thuis worden gevolgd dankzij de wekelijkse telefonische sessies met de coach, mw. Emmy Bucher. Het duurt vijf weken om de volledige training te doorlopen en kost vijf keer per week 30 tot 40 minuten.

- Belangrijke mededeling: Cogmed Werkgeheugen Training is niet bedoeld ter vervanging van medische hulp of als vervanging van voorgeschreven medicatie. Wetenschappelijk onderzoek naar deze methode heeft sterk verbeterde resultaten bewezen, maar de effecten en resultaten per individu kunnen nooit worden gegarandeerd en kunnen per individu verschillen.

 

Onderzoek

Het Cogmed Werkgeheugen trainingsprogramma is ontwikkeld in samenwerking met het Karolinska Instituut te Stockholm. De bevindingen zijn gepubliceerd in toonaangevende vakbladen en het succes van de training heeft zich snel doorverteld. Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken bij Notre Dame, Stanford, Harvard en NYU. Ook in Nederland wordt er gestart met onderzoek. Beter Brein is erg verheugd dat Prof. Jan de Moor van het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit van Nijmegen de introductie van Cogmed in Nederland onderschrijft en dat Prof. Jan Buitelaar van Karakter te Nijmegen, onderdeel van het UMC Radboud onderzoek gaat doen naar ons produkt.